Orförande Rolf Johnsson   070- 270 64 47

Skicka ett meddelande

Ovikens Travklubb
Myre 411
845 73 Oviken
 

ovikens_travklubb@hotmail.com
 

Bankgiro: 818-9052


Medlemsavgift för 2020 är 100 kr