Historik Ovalla Travbana


Ovikens Travklubb bildades 1924.

Travtävlingar hölls varje vinter under 20- och 30-talen på Myrviken.

Under krigsåren hölls inga travtävlingar, men återtogs igen 1949.
Isen på Myrviken blev efter Storsjöns reglering osäkrare och det blev allt svårare att hålla årligen återkommande tävlingar. 1959 var sista året, då travtävlingar hölls på Myrviken.

Om Ovikshästarna ville försvara sitt goda namn och rykte i travsammanhang måste träningen intensifieras och därtill, skulle en bana på landbacken vara ett verksamt medel, resonerade man.

Våren 1969 påbörjades arbetet med travbanan.
Många dagsverken utfördes på frivillighetens väg av klubbmedlemmarna.
I februari 1970 beviljade Arbetsmarknadsstyrelsen medel för utförande av en första etapp av travbanebygget. Arbetena fortskred planenligt och den 28 februari 1971 genomfördes den första travtävlingen. En dag med strålande solsken, men sträng kyla och snål västanvind.
Publiken uppgick till ca 1500 personer.
77 hästar hade anmälts till de 7 lopp tävlingarna omfattade.

Segrare i de olika loppen premiärdagen blev:
Skarptilja-Olow Gärdvall
Gullet- Kjell Myrskog
Stabin- Carl-Erik Carlsson
Amigo- Tom- Bengt-Åke Vikander
Reor, Orrgrei, Baus-Tor alla tre med Jan-Ivan Eriksson i sulkyn.

Jan-Ivan är idag Ovallas meste Champion med 13 championat.